Hej alla fibervänner!

Tiden springer och snart är det Jul och Nytt År, vi sammanfattar det år som gått med att vi trots allt nått ett ganska bra resultat med vår bredbandsförening.

Och med resultat menar jag då inte ekonomiskt resultat, utan byggnationsmässigt.

Även om det inte alltid gått som vi önskat och trott och problemen hopat sej från alla håll, har vi kämpat på och driftsatt 55 fastigheter och är på god väg med de resterande fastigheter som ännu ej fått någon fiber.

Målet var att vi under året skulle få in ett antal fastigheter till i nätet och få dessa driftsatta, nu blev det inte riktigt så pga en del omständigheter som vi inte kunde förutse och därför inte kunde råda över.

 

Det största problemet som uppstod var att ett par markägare som utan någon speciell orsak bestämde sej för att inte bevilja oss tillträde till att gräva på deras mark, vilket omkullkastade vår planerade byggnation i stora delar av Östra Odarslöv.

Vi fick då istället göra om hela projekteringen i Odarslöv och börja söka tillstånd av Trafikverket för att få lägga vår fiber i deras mark.

All kontakt och hantering med tillstånd från myndigheter vet nog de flesta att detta är en ganska tidskrävande och många ggr frusterande procedur.

Som det ser ut just nu har vi fått den 1:a delen av våra tillstånd från Trafikverket beviljade, vi har även en del 2 av tillstånd som ligger hos Trafikverket.

Tillståndshanteringen av Trafikverket ligger som det ser ut just nu på ca 6 månader, se de tillstånd som vi sökte i september, borde vi få någon gång i feb-mars.

 

I och med de problem som uppstått i Odarslöv beslutade vi oss för att sammankalla de fastighetsägarna och markägare i Östra Odarslöv som var berörda, för att informera lite noggrannare  och gemensamt försöka komma till en lösning.

Tyvärr dök de markägare som var involverade inte upp på mötet, så någon slutgiltig lösning kunde ej fattas.

Vi fortsätter dock en diskussion med berörda markägare för att förhoppningsvis komma till en lösning som passar alla, parallellt hanterar vi alternativa lösningar med Trafikverket och Lantmäteriet.

 För resterande bestånd utöver Östra Odarslöv gäller att vi planerar start på grävning i December i Räften.

 

Medlemmar:

Vi är nu uppe i 121 st tecknade medlemmar i vår Förening, vi har nu kommit upp i den mängd som vi behöver för att driva runt Föreningen ekonomiskt sett utifrån vad vi kalkylerat från början.

Vi har ytterligare några förfrågningar från fastigheter som vill teckna sitt intresse för fiber, och det är positivt att fler och fler ansluter till oss.
Dock ser vi gärna att så många som möjligt tecknar avtal med oss, för att vi skall hamna i så gynnsamt läge som möjligt.

Prata med era grannar och ställ frågan till dem som ni kanske vet inte tecknat sej för bredband, och hjälp oss att få med fler fastigheter i Föreningen.

Det går även bra att maila tips till oss så kan vi ta diskussionen med vederbörande.

Det är viktigt att vi arbetar som en Förening där alla försöker att vara så delaktiga som möjligt i de frågor och problem som uppstår.

Arbetsgrupp:

Vi har i Föreningen sedan gammalt en arbetsgrupp som innehåller både medlemmar innanför och utanför Styrelsen.

Denna grundades innan Föreningen startades och har jobbat med att driva projektet från början.
Vi har dock fått en del avhopp i arbetsgruppen pga olika orsaker, vi söker därför nya personer som är intresserade att hjälpa till med olika arbetsuppgifter i Föreningen.

Ni som är  intresserade av att hjälpa till i arbetsgruppen, så hör av er till oss på infomailen.

Ekonomi:

Månadsfakturor som vi skickat ut till er för Nov + Dec, många har betalt dec men ej för nov.
Det är  även en del Medlemsavgifter från er som ej är inbetalda till oss.

Var vänliga att betala in era avgifter till oss snarast möjligt.

All hantering av obetalda fakturor genererar väldigt mycket merarbete för oss, därför är det viktigt att ni betalar in era avgifter till oss och i rätt tid.

Dessutom saknar vi fortfarande från en del av er val av betalningsalternativ/autogiro, ni som vet med er att ni inte gjort ert val och skickat in detta till oss – gör detta snarast möjligt. (gäller bara de fastigheter som är inkopplade och driftsatta)

 

Serviceavtal:

Efterhand som fler och fler fastigheter ansluter sej uppstår naturligtvis också problem och frågeställningar av olika karaktär, det kan tex vara avgrävda kablar, utrustning som går sönder, eller dylikt.

För att säkra upp för detta håller vi på att teckna ett service och underhålls avtal med den entreprenör som vi anlitat med byggnationen, RD Fiberteknik.

Läs mer under Support

 

Mvh

Håkan Jönsson

För Styrelsen ORF.

Nyhetsbrev – November 2016

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *