Odarslöv Räften Fiber Ekonomisk förening

Organisationsnummer: 769632-5864

Ordinarie styrelsemedlemmar

  • Rickard Ringström, Ordförande
  • Emma Gustavsson, Ekonomi
  • Håkan Jönsson
  • Fredrik Parkell
  • Andrej Petef

Suppleanter

  • Jonas Nilsson
  • John Åberg

Revisor

  • Cecilia Bynke

Revisorssuppleant

  • Vlade Veljanovski