Vanliga frågor

Här nedan hittar du ett antal kategorier där vi har listat de vanligaste frågorna vi får in samt svaren på dem. Hoppas du hittar vad du söker.

Frågor om avtalen

Vårt erbjudande gäller nu och vi hoppas att en majoritet av de boende kommer att vilja gå med. Vi kommer inte att gräva in fiber till de som väljer att ställa sig utanför.

Teoretiskt kan det eventuellt finnas möjlighet att ansluta sig senare, men eftersom det då inte går att få synergieffekter vid grävning och installation så blir det till en betydligt högre kostnad, som man då själv kommer att behöva stå för. Prislappen kan hamna i trakten av 30 – 60 000 kr, vilket man då får betala som en klumpsumma i förskott. Att vänta och gå med senare kan alltså vara ett mycket dyrare och omständigare alternativ.

Nej, vi tror inte det. Som vi ser det kommer mobilt bredband aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast. Dessutom är det sällsynt med fri surf via 4G.

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till telefon- och TV-tjänster. Tänk också på att fiberanslutning höjer värdet på fastigheten.

Genom att vi äger vårt eget fibernät blir det betydligt billigare i längden. När vi går ihop och upphandlar en gruppanslutning kan vi nämligen förhandla om mycket bättre priser jämfört om vi var och en för sig ansluter oss till IP-Only eller annan operatör.

Hur går det till i praktiken

Den ekonomiska föreningen ansvarar för det passiva nätet. Den tjänsteleverantör vi har valt, i dagsläget Alltele ansvarar för drift och support av tjänster och funktioner i nätet.

Vi har tagit in offerter och har haft ett antal olika intresserade leverantörer. Slutligen vann Södra Sandby Maskinstation upphandlingen och det är alltså de som gräver vårt nät.Upphandlingen genomfördes i enlighet med de regler som gäller för att kunna få bidrag.

Om den som gräver orsakar skador på till exempel kablar täcks detta av dennes försäkring.

Omfattande arbete läggs ner på att se till att genomföra projektet i samråd och samförstånd med markägarna. Vårt mål är att så många som möjligt av markägarna skall välja att själva gå med i föreningen.

Befintliga ledningar märks ut och vi får anpassa oss till dessa. På samma sätt får framtida ledningsdragning anpassa sig även till vårt nät.

Fibern kommer i första hand att plöjas ned på 60-70 cm djup. På tomtmark kan den ligga grundare.

Fibern grävs eller plöjs ner fram till varje fastighet. I baspaketet ingår även grävning på den egna tomten, däremot inte återställning av gräsmattor, gångar, häckar och liknande. Vi planerar tillsammans med dig var du vill att fibern skall dras in på din tomt. Det finns även möjlighet att använda metoder som inte syns ovan mark (t.ex så kallad jordraket). För sådana metoder tillkommer extra kostnad.

Vanliga frågor om tekniken

Installationen av ert bredbandsuttag i er fastighet kommer att utföras i 4 steg

Steg 1 – Ingrävning av slang

Ingrävning av markslang på er tomt och fram till fasad på er fastighet, placering av markslangen på tomtmark och avlämningspunkt vid fasaden bör göras i samråd med gräventreprenören vid grävarbetet.

Tänk på att slangen skall avlämnas på en plats på fastigheten så att håltagning kan göras in på lämplig plats där utrusningen placeras.

Steg 2 – Blåsning av fiber

Framblåsning av fiberkabel till er fastighet, lämnas i ring där markslangen slutar vid fastighetsfasad.

Detta arbete kommer att göras en tid innan installation och driftsättning av er fastighet kommer att utföras.

De fastigheter som har markslang in i fastighet, måste vi komma åt och därför kommer en tidsbokning att göras.

Var aktsam med fibern efter inblåsningen, då fiberkabeln är lite känslig. 

Steg 3 – Installation av fiber och utrustning i fastighet

Tidsbokning av detta arbete kommer att göras. Kontakt med respektive fastighetsägare kommer att tas för att boka upp en tid.

Håltagning görs i fasad för intag av fiber och slang på bottenplan.

Fiberuttag och fiberkonverter kommer att installeras i fastigheten. Här kan du se hur fiberkonvertern ser ut.

Fiberuttag och fiberkonverter kommer att placeras i direkt anslutning till håltagningen och intagsplatsen av fiberkabeln.

Vill fastighetsägaren att fiberkonverter placeras på annan plats i fastigheten tillkommer kostnad för detta för arbete.

Tätning av all håltagning kommer att göras i fasad, och en skyddsränna placeras över slang och håltagning utvändigt på fasaden.

Håltagning i fasad under markyta, tex in i källare eller dylikt kommer ej att utföras som standard.

Då risk föreligger att fukt kan tränga in genom tätningen av hålet, och ingen garanti kan lämnas till fastighetsägare att fuktproblem inte kommer att förekomma pga håltagningen.

Vill fastighetsägaren att håltagning skall göras under markyta, kommer ett avtal att skrivas med respektive fastighetsägare att ansvaret för detta övertas av fastighetsägaren.

Steg 4 – Driftsättning av fiberkonverter

Alternativ 1
Ring Allteles kundtjänst på 0770 250 550.

Alternativ 2
Beställ via Allteles hemsida http://www.alltele.se/fastighetsagare, det enda man behöver göra är att skriva in sin adress eller Odarslöv Räften Fiber.

Alternativ 3
Allteles webbportal, absolut smidigaste sättet, koppla bara upp sig och öppna valfri internetsida. Då kommer en registreringssida upp där ni anger personnummer, namn och adress. Klicka sedan Nästa. Det enda man gör är att följa anvisningarna på varje sida och sedan slutför man beställning. Ca 5 minuter senare så aktiveras bredbandet.

Det ingår inte brandvägg utan detta är något man bör se till ingår i den router man väljer att installera som ändpunkt i det egna nätverket, IP-nummer tilldelas dynamiskt men med så kallad MAC-låsning. Det betyder inte att man är garanterad fasta IP-adresser men i praktiken kommer samma utrustning i normalfallet att ha samma IP-nummer hela tiden.

Vi kommer att upphandla internetuppkopplingen kollektivt och alla medlemmar i föreningen kommer alltså därmed ha den operatör för bredbandet som föreningen har valt.

När det gäller telefoni, ingår det fri IP-telefoni via vår tjänsteleverantör Alltele. Men det finns inget som tvingar en medlem att byta telefonleverantör. Vill man kan man behålla till exempel Telia för sin telefoni. Det står också var och en fritt att nyttja tjänster och leverantörer utanför föreningen.

Nätet planeras så att det når flera olika inkopplingspunkter. Detta för att vi inte skall vara låsta till endast en leverantör. Till att börja med sker inkopplingen till Kraftringens optiska fiber i Hardeberga Stationsby.

Det beror på hur många som väljer att gå med, men ungefär 10 mil fiber och 5-6 mil slang.

Kanske inte alla, men vi bygger inte vårt nät bara för idag, vi vill att detta skall fungera en bra bit in i framtiden utan nyinvesteringar. Genom att välja 1000/1000 Mbit/s redan från början så kan vi garantera att vi inte behöver göra några omfattande uppgraderingar på många år. Själva glasfiberkablarna och kanalisationen i marken har en livslängd på minst 50 år och är redan idag kapabla att leverera åtskilliga miljoner gånger högre hastighet än vi erbjuder från start. Så den dag det behövs kommer vi att vara förberedda för mycket högre hastigheter. Det enda som behövs är uppgradering av den billiga aktiva utrustningen ovan mark (switchar, routrar, med mera.)

Det innebär att vårt nät byggs med 1 Gbps Ethernet från nätets mittpunkt ut till varje fastighet. Från vårt nät ut till Internet kommer hastigheten vara ännu högre då nätet behöver klara flera samtidiga användare. Den viktigaste anledningen till detta val är att förbindelsen till varje enskild fastighet blir framtidssäker för en mycket liten extra kostnad. Genom att uppgradera förbindelsen från vårt nät ut till internet kan vi anpassa oss till framtida behov utan onödiga extrakostnader.

Upplever ni att ni har kapacitetsproblem dvs låg hastighet på er förbindelse, är det viktigt att ni ringen Alltele och felanmäler detta.

Vet ni eller upplever att er förbindelse är långsam eller fungerar dåligt, kan ni kontrollera detta genom att göra ett test på www.bredbandskollen.se.

Spara testen/testerna – bra att kunna redovisa vid felanmälan till Allteles support.

Övriga frågor

Hittar du inte vad du söker här är det säkraste tipset att ringa Allteles support.

Load More