Mötesinformation

Datum: Söndagen den 15/11 2020
Sista anmälningsdag: Fredagen den 13/11 2020
Tid: kl 18.00
Plats: Online med Zoom


Covid-19

På grund av covid-19 har årsmötet blivit försenat/framskjutet. Vi beklagar detta, men nu blir det äntligen av online.

Nytt för i år är alltså att vi genomför mötet online med hjälp av videomötes-programmet Zoom. Anmälda får en länk till sändningen via mejl en stund innan mötet börjar. Vi kommer genomföra röstning med hjälp av Zoom. Praktisk information om hur det kommer gå till kommer ges i början av årsmötet.


Anmälan

Anmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 13/11. Om du har frågor kring anmälan, kontakta Martin Walter.

Anmälan är stängd.


Motioner

Medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/10 2020. Ni kan skicka motioner till info@orfs.se.


Kort om fullmakt

Glöm inte att ni behöver fullmakt om ni är flera som delar på medlemskapet, t ex om make och maka båda skrivit under avtalet, och inte alla deltar.

Väljer ni att skicka ett ombud behöver även ombudet fullmakt. Ombud kan vara make/maka/sambo/närstående eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en annan medlem.

Fullmaktsblankett laddar ni ner här


Möteshandlingar