För att det är framtidssäkert

  • Med fiber kan du få en pålitlig och framtidssäker fast telefoni-, TV- och internetförbindelse.
  • ADSL genom kopparnätet är under avveckling. Det finns fastighetsägare i vårt område som fått besked att de blir av med telefoni/ADSL om något år.
  • Mobilt 4G och kommande 5G fungerar redan idag till både internet, TV och telefoni. Dock betalar man för förbrukad datatrafik vilket gör det till ett alltför dyrt alternativ
  • Intresset i din fastighet påverkas positivt vid en försäljning.
  • Fiber är åsksäkert eftersom den inte leder elektrisk ström.