Om du upplever problem med din tjänst, följ felsökningsguiden nedan för att komma vidare:


1. Kontrollera aktuell driftinformation

2. Kontrollera att all utrustning såsom dator, elkablar mm fungerar som de ska

3. Gör en omstart på fiberkonverter, dator, router o.s.v.

4. Leta efter en lösning på Vanliga frågor eller A3s sida för kundservice

5. Gör en felanmälan till Odarslöv Räften Fiber. Om det är akut, ring A3 på 0910 – 79 80 00

Tänk på att även om du ringer bör du också fylla i en skriftlig felanmälan. På så sätt finns det dokumentation på att ärendet är anmält till A3.

A3 felsöker och åtgärdar eventuella problem på sin sida. Om felet finns i ORFs fibernät meddelar de oss som ser till att du blir kontaktad för felavhjälpning.