Som ni kanske anat har styrelsen valt att skjuta upp årsmötet p.g.a. covid-19. Vi återkommer med en inbjudan till möte så fort det är lämpligt.
Som en kort information kan vi berätta vad som hänt och vad som ligger i våra planer framöver. Vi har grävt och driftsatt några fastigheter i Räften. Det har även blivit grävt och driftsatt en del fastigheter mot Lund. Föreningen har i dagsläget 124 medlemmar.

Styrelsen jobbar på med att ta in offerter på nytt leverantörsavtal då detta löper ut 2021.

Bokslutet för 2019 är klart, föreningen gick med en vinst på 693kr och deklarationen är inlämnad och klar.

Föreningen skulle uppskatta om vi kunde hjälpas åt att dra ner på en del kostnader vad gäller ekonomin. Det är en del som allt för ofta inte betalar sina fakturor i tid vilket leder till att de ska skickas påminnelser och sedan ska dessa bevakas. Detta tar otroligt mycket onödig tid och tyvärr får alla medlemmar dela på kostnaden för extra arbetet.

Styrelsen önskar alla en skön sommar

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Årsmöte uppskjutet